درمان ریزش موی سکه ای در ریش

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای در ریش

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای چیست

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای چیست

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروي ريزش موي سكه اي

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروي ريزش موي سكه اي

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای در زنان

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای در زنان

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای صورت

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای صورت

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای با طب سنتی

پزشکی :

ریزش موی سکه ای

بیمارى ریزش موی سکه ای به دار الثعلب مشهور است و ریزش موی سکه ای بیشتر دامن‏گیر موهاى سر و ریش مى‏گردد و گاهى ابروها را نیز فرامى‏گیرد. علت اصلى این ریزش ناگهانى مو، مربوط به عوامل چندى است، ریزش مو به علت دخالت ویروس‏ها و کم شدن تغذیه ناگهانى قسمتى از بدن اما علل اصلى آن هنوز مجهول است.

درمان ریزش موی سکه ای:
جهت درمان ریزش مو سکه ای باید پاکسازى بدن از مواد بلغمى با دستورات زیر صورت پذیرد

تربد ۵ گرم، غاریقون ۵ گرم هر دو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا کفلمه نمایند. بعد از این دستور درمان زیر را به کار برند تخم ترب ۱۵ گرم، تخم شبت ۱۰ گرم، ریشه ایرسا ۲۰ گرم همه را نرم کوبیده، ۱۰ روز صبح ناشتا با عسل میل نمایند و در خلال آن ماء الاصول و گل قند خورند.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای با طب سنتی

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

درمان ریزش موی سکه ای ریش

پزشکی :


۱۷ آذر ۱۳۹۴


 
بیوگرافی شهاب حسینی
سید شهاب الدین حسینی تنکابنی گوینده ، کارگردان ، مجری و بازیگر ایرانی متولد چهاردم بهمن سال ۱۳۵۲ در شهر تهران است . حسینی فرزند نخست خانواده است و یک برادر و یک خواهر کوچکتر نیز…


۱۶ آذر ۱۳۹۴


۱۵ آذر ۱۳۹۴


۱۵ تیر ۱۳۹۴

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> درمان ریزش موی سکه ای ریش

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروی گیاهی ریزش موی سکه ای

پزشکی :

ریزش موی سکه ای

بیمارى ریزش موی سکه ای به دار الثعلب مشهور است و ریزش موی سکه ای بیشتر دامن‏گیر موهاى سر و ریش مى‏گردد و گاهى ابروها را نیز فرامى‏گیرد. علت اصلى این ریزش ناگهانى مو، مربوط به عوامل چندى است، ریزش مو به علت دخالت ویروس‏ها و کم شدن تغذیه ناگهانى قسمتى از بدن اما علل اصلى آن هنوز مجهول است.

درمان ریزش موی سکه ای:
جهت درمان ریزش مو سکه ای باید پاکسازى بدن از مواد بلغمى با دستورات زیر صورت پذیرد

تربد ۵ گرم، غاریقون ۵ گرم هر دو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا کفلمه نمایند. بعد از این دستور درمان زیر را به کار برند تخم ترب ۱۵ گرم، تخم شبت ۱۰ گرم، ریشه ایرسا ۲۰ گرم همه را نرم کوبیده، ۱۰ روز صبح ناشتا با عسل میل نمایند و در خلال آن ماء الاصول و گل قند خورند.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی گیاهی ریزش موی سکه ای

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروی گیاهی برای درمان ریزش موی سکه ای

پزشکی :

ریزش موی سکه ای

بیمارى ریزش موی سکه ای به دار الثعلب مشهور است و ریزش موی سکه ای بیشتر دامن‏گیر موهاى سر و ریش مى‏گردد و گاهى ابروها را نیز فرامى‏گیرد. علت اصلى این ریزش ناگهانى مو، مربوط به عوامل چندى است، ریزش مو به علت دخالت ویروس‏ها و کم شدن تغذیه ناگهانى قسمتى از بدن اما علل اصلى آن هنوز مجهول است.

درمان ریزش موی سکه ای:
جهت درمان ریزش مو سکه ای باید پاکسازى بدن از مواد بلغمى با دستورات زیر صورت پذیرد

تربد ۵ گرم، غاریقون ۵ گرم هر دو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا کفلمه نمایند. بعد از این دستور درمان زیر را به کار برند تخم ترب ۱۵ گرم، تخم شبت ۱۰ گرم، ریشه ایرسا ۲۰ گرم همه را نرم کوبیده، ۱۰ روز صبح ناشتا با عسل میل نمایند و در خلال آن ماء الاصول و گل قند خورند.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی گیاهی برای درمان ریزش موی سکه ای

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

مرجع عکس و مطلب