بایگانی برچسب: s

دارو برای پروستات خوش خیم

پزشکی :

غده پروستات به وزن تقریبی 20 گرم قسمتی از دستگاه ادراری – تناسلی مرد است که بخشی از مایع منی را برای انزال تهیه می کند . (بیضه ها نطفه یا اسپرم را تولید می کنند) . پروستات مجرای ادرار (اورتر) (1) را دربر می گیرد . مجرای ادرار از مثانه آغاز و در مرد به انتهای آلت تناسلی ختم می شود که ادرار از آن راه خارج می گردد و منی نیز در اثر انقباض و فشار پروستات، به خارج جهش می کند .

بزرگی خوش خیم پروستات از عوارض نامطلوب تغییرات هورمونی و افزایش سن است و تقریبا 100درصد افرادی که به سن 90 سالگی می رسند دچار این بیماری هستند . اگر دقت کنید پدر شما و برادر بزرگتر شما نیز در زمان کهولت دچار این ناراحتی بوده اند . یعنی این که این عارضه مختص شما نیست که نگران باشید .

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> دارو برای پروستات خوش خیم

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروی پروستات خوش خیم

پزشکی :

غده پروستات به وزن تقریبی 20 گرم قسمتی از دستگاه ادراری – تناسلی مرد است که بخشی از مایع منی را برای انزال تهیه می کند . (بیضه ها نطفه یا اسپرم را تولید می کنند) . پروستات مجرای ادرار (اورتر) (1) را دربر می گیرد . مجرای ادرار از مثانه آغاز و در مرد به انتهای آلت تناسلی ختم می شود که ادرار از آن راه خارج می گردد و منی نیز در اثر انقباض و فشار پروستات، به خارج جهش می کند .

بزرگی خوش خیم پروستات از عوارض نامطلوب تغییرات هورمونی و افزایش سن است و تقریبا 100درصد افرادی که به سن 90 سالگی می رسند دچار این بیماری هستند . اگر دقت کنید پدر شما و برادر بزرگتر شما نیز در زمان کهولت دچار این ناراحتی بوده اند . یعنی این که این عارضه مختص شما نیست که نگران باشید .

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی پروستات خوش خیم

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروهای پروستات خوش خیم

پزشکی :

غده پروستات به وزن تقریبی 20 گرم قسمتی از دستگاه ادراری – تناسلی مرد است که بخشی از مایع منی را برای انزال تهیه می کند . (بیضه ها نطفه یا اسپرم را تولید می کنند) . پروستات مجرای ادرار (اورتر) (1) را دربر می گیرد . مجرای ادرار از مثانه آغاز و در مرد به انتهای آلت تناسلی ختم می شود که ادرار از آن راه خارج می گردد و منی نیز در اثر انقباض و فشار پروستات، به خارج جهش می کند .

بزرگی خوش خیم پروستات از عوارض نامطلوب تغییرات هورمونی و افزایش سن است و تقریبا 100درصد افرادی که به سن 90 سالگی می رسند دچار این بیماری هستند . اگر دقت کنید پدر شما و برادر بزرگتر شما نیز در زمان کهولت دچار این ناراحتی بوده اند . یعنی این که این عارضه مختص شما نیست که نگران باشید .

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروهای پروستات خوش خیم

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروهاي پروستات

پزشکی :
خانه
اخبار داغ
نرخ دلار
قیمت سکه
موبایل


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروهاي پروستات

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروهای پروستات

پزشکی :
خانه
اخبار داغ
نرخ دلار
قیمت سکه
موبایل


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروهای پروستات

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

دارو پروستات

پزشکی :
خانه
اخبار داغ
نرخ دلار
قیمت سکه
موبایل


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> دارو پروستات

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید