بایگانی برچسب: s

داروی پرگابالین چیست

پزشکی :


راهنما

سامانه پشتیبان

سازمان غذا ودارو

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان غذا و دارو است. 1394


خرید بلیط هواپیما چارتر
          
خرید لوازم لوکس آشپزخانه


تعمیر ماشین لباسشویی
                 
پوشال


بهترین آرایشگاه زنانه تهران
          
خرید ساعت مچی


فروش بدلیجات
          
گیفت کارت


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی پرگابالین چیست

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروی پرگابالین برای چیست

پزشکی :


راهنما

سامانه پشتیبان

سازمان غذا ودارو

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان غذا و دارو است. 1394

پرگابالینیک داروی ضدصرع و ضدتشنج می باشد. پرگابالیناز طریق کاهش ایمپالسهای مغز که منجر به تشنج می شوند، عمل میکند.
پرگابالینبعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی بکار می رود.
پرگابالیندر کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی و آسیب طناب نخاعی استفاده می شود.

مکانیسم دقیق اثر ضد درد و ضد تشنج پرگابالینشناخته شده نیست.اثرات ممکن است وابسته به تمایل بالای پرگابالین برای اتصال به قسمت آلفا – 2 – دلتا ( یک زیر واحد فرعی کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ )در بافت دستگاه عصبی مرکزی باشد. پرگابالینبا اثر بر کانالهای کلسیمی ، آزادسازی وابته به کلسیم برخی میانجی های عصبی را کاهش می دهد.

پرگابالینیک داروی ضد تشنج جدید است که بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و کنترل درد نوروپاتیک بکار می رود. پرگابالیناز داروهای مشابه نظیر گاباپنتین پتانسیل بیشتری دارد.

پرگابالینپس از مصرف خوراکی بخوبی از دستگاه گوارش جذب شده و فراهمی زیستی آن بیشتر از 90% می باشد.زمان رسیدن به حداکثر غلظت خونی پرگابالین 1.5 ساعت و غلظت خونی ثابت طی 24 تا 48 ساعت بدست می آید.متابولیسم پرگابالین قابل چشم پوشی می باشد.
نیمه عمرحذفی پرگابالین 6.3 ساعت می باشد.عمدتا (90%) بصورت تغییرنیافته از طریق ادرار دفع می شود.

1-در حین درمان با پرگابالینهر گونه تغییر در رفتار ، ایجاد یا بدتر شدن افسردگی ، افکار خود کشی مورد بررسی قراربگیرد.
2-پرگابالین ممکن است باعث احتباس مایعات ، خیز و افزایش وزن بدن شود که در نتیجه موجب نارسایی قلبی می شود.
3-بدقت بیماران را از لحاظ پیشینه سوئ مصرف مواد و مشاهده علائم سندروم محرمیت از پرگابالینتحت ارزیابی قرار دهید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی پرگابالین برای چیست

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

داروی پرگابالین چیست؟

پزشکی :


خرید بلیط هواپیما چارتر
          
خرید لوازم لوکس آشپزخانه


تعمیر ماشین لباسشویی
                 
پوشال


بهترین آرایشگاه زنانه تهران
          
خرید ساعت مچی


فروش بدلیجات
          
گیفت کارت


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> داروی پرگابالین چیست؟

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

دارو پرگابالین

پزشکی :

پرگابالینیک داروی ضدصرع و ضدتشنج می باشد. پرگابالیناز طریق کاهش ایمپالسهای مغز که منجر به تشنج می شوند، عمل میکند.
پرگابالینبعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی بکار می رود.
پرگابالیندر کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی و آسیب طناب نخاعی استفاده می شود.

مکانیسم دقیق اثر ضد درد و ضد تشنج پرگابالینشناخته شده نیست.اثرات ممکن است وابسته به تمایل بالای پرگابالین برای اتصال به قسمت آلفا – 2 – دلتا ( یک زیر واحد فرعی کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ )در بافت دستگاه عصبی مرکزی باشد. پرگابالینبا اثر بر کانالهای کلسیمی ، آزادسازی وابته به کلسیم برخی میانجی های عصبی را کاهش می دهد.

پرگابالینیک داروی ضد تشنج جدید است که بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و کنترل درد نوروپاتیک بکار می رود. پرگابالیناز داروهای مشابه نظیر گاباپنتین پتانسیل بیشتری دارد.

پرگابالینپس از مصرف خوراکی بخوبی از دستگاه گوارش جذب شده و فراهمی زیستی آن بیشتر از 90% می باشد.زمان رسیدن به حداکثر غلظت خونی پرگابالین 1.5 ساعت و غلظت خونی ثابت طی 24 تا 48 ساعت بدست می آید.متابولیسم پرگابالین قابل چشم پوشی می باشد.
نیمه عمرحذفی پرگابالین 6.3 ساعت می باشد.عمدتا (90%) بصورت تغییرنیافته از طریق ادرار دفع می شود.

1-در حین درمان با پرگابالینهر گونه تغییر در رفتار ، ایجاد یا بدتر شدن افسردگی ، افکار خود کشی مورد بررسی قراربگیرد.
2-پرگابالین ممکن است باعث احتباس مایعات ، خیز و افزایش وزن بدن شود که در نتیجه موجب نارسایی قلبی می شود.
3-بدقت بیماران را از لحاظ پیشینه سوئ مصرف مواد و مشاهده علائم سندروم محرمیت از پرگابالینتحت ارزیابی قرار دهید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> دارو پرگابالین

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید