بایگانی برچسب: s

دارو پرگابالین

پزشکی :

پرگابالینیک داروی ضدصرع و ضدتشنج می باشد. پرگابالیناز طریق کاهش ایمپالسهای مغز که منجر به تشنج می شوند، عمل میکند.
پرگابالینبعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی بکار می رود.
پرگابالیندر کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی و آسیب طناب نخاعی استفاده می شود.

مکانیسم دقیق اثر ضد درد و ضد تشنج پرگابالینشناخته شده نیست.اثرات ممکن است وابسته به تمایل بالای پرگابالین برای اتصال به قسمت آلفا – 2 – دلتا ( یک زیر واحد فرعی کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ )در بافت دستگاه عصبی مرکزی باشد. پرگابالینبا اثر بر کانالهای کلسیمی ، آزادسازی وابته به کلسیم برخی میانجی های عصبی را کاهش می دهد.

پرگابالینیک داروی ضد تشنج جدید است که بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و کنترل درد نوروپاتیک بکار می رود. پرگابالیناز داروهای مشابه نظیر گاباپنتین پتانسیل بیشتری دارد.

پرگابالینپس از مصرف خوراکی بخوبی از دستگاه گوارش جذب شده و فراهمی زیستی آن بیشتر از 90% می باشد.زمان رسیدن به حداکثر غلظت خونی پرگابالین 1.5 ساعت و غلظت خونی ثابت طی 24 تا 48 ساعت بدست می آید.متابولیسم پرگابالین قابل چشم پوشی می باشد.
نیمه عمرحذفی پرگابالین 6.3 ساعت می باشد.عمدتا (90%) بصورت تغییرنیافته از طریق ادرار دفع می شود.

1-در حین درمان با پرگابالینهر گونه تغییر در رفتار ، ایجاد یا بدتر شدن افسردگی ، افکار خود کشی مورد بررسی قراربگیرد.
2-پرگابالین ممکن است باعث احتباس مایعات ، خیز و افزایش وزن بدن شود که در نتیجه موجب نارسایی قلبی می شود.
3-بدقت بیماران را از لحاظ پیشینه سوئ مصرف مواد و مشاهده علائم سندروم محرمیت از پرگابالینتحت ارزیابی قرار دهید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> دارو پرگابالین

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید